Prikazujemo 1–15 od 192 rezultata

Zavarivanje se opisuje kao spajanje dvaju ili više različitih ili identičnih materijala. Vrši se taljenjem ili pritiskom, a može se i ne mora dodati dodatni materijal. Cilj cijelog postupka je homogen zavareni spoj. Pribor za zavarivanje koja će vam trebati ovisi o načinu odnosno metodi koju izaberete. Neophodn dio opreme je maska za varenje koja štiti oči i lice prilikom varenja. Zavarivanje dijelimo u dvije velike grupe. Zavarivanje taljenjem i zavarivanje pritiskom. Zavarivanje pritiskom podrazumijeva materijale u čvrstom ili omekšanom stanju koji se spajaju s pomoću pritiska ili udarca. Kovačko zavarivanje je najstariji oblik i rijetko se koristi. U eALATI web shopu zato možete pronaći aparate za elektrootporno zavarivanje koje također ubrajamo u zavarivanje pritiskom. Zavarivanje taljenjem podrazumijeva materijale u rastaljenom stanju na mjestu spoja koji se onda spajaju uz dodatni materijal ili bez njega. U zavarivanje taljenjem ubrajamo plinsko i elektrolučno zavarivanje.

VAŠA KOŠARICA

close
192